znak.png, 379kB
česky slovensky v ruštině v angličtině

Nadační fond Solovjevský
Nadačný fond Solovjevský
Благотворительный фонд Соловьeвский
The Soloviev´s Charitable Fundation

Pokud obrázek není vidět, aktualizujte stránku

Úvod

Vítejte na stránkách Nadačního fondu Solovjevský!

Hlavním projektem fondu je finanční a materiální podpora pravoslavné církevní obce L´utina, Prešovské eparchie, při výstavbě poutnického centra a muzea, zasvěceného jejímu zakladateli a prvnímu duchovnímu správci protojereji Vasiliji Solovjevu u příležitosti 125. výročí od jeho narození (16. 12. 2020).

O průběhu realizace celého projektu Vás budeme podrobně informovat na těchto stránkách.

Nadační fond shromažďuje společně s církevní obcí L´utina a dalšími partnery finanční prostředky na náklady spojené s tímto projektem.

K tomuto účelu byly zřízeny níže uvedené bankovní účty:

v České republice v ČSOB a.s., pobočka Chomutov,

 • č.ú. 278056682/0300 (v měně CZK),
 • č.ú. 278581284/0300 (v měně USD),
  pro platby ze zahraničí
  IBAN: CZ48 0300 0000 0002 7858 1284, SWIFT/BIC: CEKOCZPP.

ve Slovenské republice v ČSOB a.s., pobočka Prešov,

 • č.ú.4024235224/7500 (EUR KONTO),
  pro platby ze zahraničí
  IBAN:SK83 7500 0000 0040 2423 5224, SWIFT/BIC:CEKOSKBX

Všechny dary přijaté na tyto účty budou použity výhradně na tento projekt. Na vyžádání zašleme všem dárcům potvrzení o přijetí daru, které můžete uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání.

Tyto stránky jsou průběžně rozšiřovány a doplňovány o aktuální informace. Děkujeme všem příznivcům a dárcům za podporu a pomoc.


Ing. Valerij Kulacký
(předseda Správní rady NF, koordinátor projektu)