znak.png, 379kB
česky slovensky v ruštině v angličtině

Nadační fond Solovjevský
Nadačný fond Solovjevský
Благотворительный фонд Соловьeвский
The Soloviev´s Charitable Fundation

Pokud obrázek není vidět, aktualizujte stránku

Naše poslání

Nadační fond protojereje Vasilije Solovjeva spatřuje svou misi ve znovuzrození pravoslavných duchovních a morálních hodnot a tradic prostřednictvím realizace projektů rekonstrukce starých a výstavby nových objektů duchovního a kulturního dědictví, prosazování a podpory rozvoje poutnictví, misionářství a dalších charitativních činností, zejména mezi mladými lidmi.

Hlavní úsilí vedení fondu budou směřovány k uskutečnění cílů vyplývajících z plánů mise, zejména:

  • a) finanční a materiální podpora Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (dále jen „PCČZS“) při provádění oprav, rekonstrukcí a výstavby objektů duchovního a kulturního dědictví, chrámů, klášterů, pomníků a pietních míst, muzeí, poutnických center a jiných objektů nábožensky-duchovního, sociálního a humanitárního směru,
  • b) podpora pravoslavné církevní obce L´utina (dále jen „PCO L´utina“) Prešovské eparchie PCČZS při realizaci projektu výstavby poutnického centra a muzea zasvěceného jejímu zakladateli a prvnímu duchovnímu správci protojereji Vasiliji Solovjevu,
  • c) finanční a materiální pomoc zejména ze sbírky věřících PCO L´utina při celkové rekonstrukci a realizaci terénních úprav plochy kolem chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice v obci L´utina, dále pomoc s umístěním desky věnované památce jeho zakladatele duchovního otce Vasilije Solovjeva, a dále při rekonstrukci jeho náhrobku na hřbitově v Prešově,
  • d) organizace a napomáhání v rozvoji poutnického ruchu, obzvláště mezi mládeží, výměna delegací tvořených představiteli historické vlasti protojereje Vasilije Solovjeva z obce Ilemno, Solecký okres, Novgorodská oblast, Ruská federace, budování a posilování vztahů prostřednictvím „kulturně-duchovního mostu“ Ilemno - L´utina,
  • e) organizace a pomoc při přípravě a realizaci obchodních jednání, tématických seminářů a vědeckých konferencí (včetně mezinárodních), za účasti zahraničních hostů,
  • f) organizace, realizace a podpora festivalů duchovní a lidové hudby, tématických výstav, jarmarků, aukcí, různých jednání, konzultací dle profilu činnosti fondu s použitím moderních médií, internetu a radiotelekomunikací,
  • g) vyhledávaní potencionálních partnerů a sponzorů mezi podnikateli z českých, slovenských, ruských, ukrajinských, řeckých a jiných zahraničních obchodních společností a organizací, navázání aktivní spolupráce v různých směrech činnosti fondu, pomoc při rozvoji a stanovení přímých duchovních a kulturních partnerských vztahů,
  • h) výroba a distribuce předmětů pro náboženské účely, vydávání duchovní, historické a kulturní literatury, tématických brožur, prospektů, video-, audio-produkce, dokumentárních filmů a jiné tématické reklamní produkce,
  • i) spolupráce s různými náboženskými organizacemi Pravoslavné církve v zahraničí, s nadačními fondy a charitativními organizacemi, dobrovolníky a misionáři pravoslavné víry,
  • j) aktivní spolupráce s médii (denní tisk, TV, rádio) za účelem prezentace projektů, plánů a výsledků činnosti fondu