znak.png, 379kB
česky slovensky v ruštině v angličtině

Nadační fond Solovjevský
Nadačný fond Solovjevský
Благотворительный фонд Соловьeвский
The Soloviev´s Charitable Fundation

Pokud obrázek není vidět, aktualizujte stránku

Úvod

Vitajte na stránkach Nadačného fondu Solovjevský!

Hlavným projektom fondu je finančná a materiálna podpora Pravoslávnej cirkevnej obce Ľutina Prešovskej pravoslávnej eparchie pri výstavbe pútnického centra a múzea, zasväteného jej zakladateľovi a prvému duchovnému správcovi protojerejovi Vasilijovi Solovjevovi pri príležitosti 125. výročia od jeho narodenia (16.12.2020).

O priebehu realizácie celého projektu budeme Vás podrobne informovať na týchto stránkach.

Nadačný fond zhromažďuje spoločne s cirkevnou obcou Ľutina a ďalšími partnermi ponuky na pomoc a finančné prostriedky na náklady spojené s týmto projektom.

Na tento účel boli zriadené bankové platobné účty:

v Českej republike v ČSOB a.s., pobočka Chomutov:

 • č.ú. 278056682/0300 (v mene CZK),
 • č.ú. 278581284/0300 (v mene USD),
  pre platby zo zahraničia
  IBAN: CZ48 0300 0000 0002 7858 1284, SWIFT/BIC: CEKOCZPP.

v Slovenskej republike v ČSOB a.s., pobočka Prešov:

 • č.ú.4024235224/7500 (EUR KONTO),
  pre platby zo zahraničia
  IBAN:SK83 7500 0000 0040 2423 5224, SWIFT/BIC:CEKOSKBX

Všetky dary prijaté na tieto účty budú použité výhradne na tento projekt. Na vyžiadanie zašleme všetkým darcom potvrdenie o prijatí daru, ktoré môžete uplatniť ako odpočítateľnú položku od základu dane v rámci daňového priznania.

Tieto stránky sú priebežne rozširované a doplňované o aktuálne informácie.

Ďakujeme všetkým priaznivcom a darcom za podporu a pomoc.

Ing. Valerij Kulacký – predseda Správnej rady NF, koordinátor projektu